Privacybeleid

 

POPPING Proposals streeft na om persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan de website van POPPING Proposals achterlaat, zo te verwerken en te beheren dat jouw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel jou, op jouw eigen verzoek, te kunnen informeren over de diensten en aanbod van POPPING Proposals. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

In deze privacy policy beschrijven wij welke gegevens wij van jou verwerken, hoe we dat doen en hoe je hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is POPPING Proposals, gevestigd aan Troelstralaan 381, 1067 MX te Amsterdam. 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT POPPING PROPOSALS?

Wanneer je je bij ons registreert, een product koopt of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Wij verzamelen de volgende gegevens:

a) Naam- en adresgegevens;

b) Telefoonnummer;

c) E-mailadres;

d) Bankrekeningnummer;

e) Factuurgegevens;

f) Geboortedatum;

 

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan POPPING Proposals, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende jouw gebruik van de diensten van POPPING Proposals. Deze gegevens verkrijgen wij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • Apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van POPPING Proposals. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertise-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;

  • Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals jouw surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;

  • Locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van jouw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt; Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan jou gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

 

COOKIES 

De website van POPPING Proposals gebruikt cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op jouw apparaat wordt opgeslagen, waardoor de website jou herkent bij een volgend bezoek. Wij maken gebruik van functionele, analytische, social media cookies. 


 

Functionele cookies - Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van onze contact- en donatieformulieren. Deze cookies worden standaard geplaatst. 


 

Analytische cookies - Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om een bezoek zo prettig mogelijk te maken. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. 


 

De analytische cookies worden alleen geplaatst als je daarvoor tijdens een bezoek aan een van onze website toestemming geeft. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. 


 

Social media cookies - Deze cookies bieden extra functionaliteiten en helpen je makkelijk informatie vanaf onze website met jouw eigen online netwerk te delen. Denk bijvoorbeeld aan de share-knop om een content via Facebook of Twitter te delen of het automatisch laden van een Google-plattegrond. Voor het functioneren van deze buttons en plug-ins plaatsen social media bedrijven cookies door middel van een stukje code, aangeleverd door deze bedrijven zelf, welke worden geplaatst op een website van POPPING Proposals. Zo kunnen ze jou herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Lees de aparte privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Social media cookies worden alleen geplaatst als je daarvoor tijdens een bezoek aan onze website toestemming geeft. 


 

COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN 

Bij een bezoek aan onze website plaatsen we automatisch functionele cookies. Deze kun je niet uitschakelen. Wel kun je bij een eerste bezoek analytische en social media cookies uitschakelen. Klik hiervoor in onze cookiemelding op ‘Weigeren’. 

Daarnaast kun je het wel of niet plaatsen van cookies instellen via jouw browser. Via de links hieronder vind je specifieke informatie voor het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers: 

Internet Explorer 

Chrome 

Firefox 

Safari 


 

Voor alle andere browsers, bezoek jouw officiële web browser voor de specifieke informatie. 


 

VOOR WELK DOEL GEBRUIKT POPPING PROPOSALS JOUW GEGEVENS? 

POPPING Proposals gebruikt de gegevens die ze verzamelt voor: Dienstverlening - POPPING Proposals verwerkt jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met jou. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen verwerken. 


 

Marketing- en verkoopactiviteiten - We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze deelnemers (ook na beëindiging van het contracten en/of het afronden van een workshop). Dit doen we per e-mail tenzij je hier bezwaar tegen maakt. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. 


 

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN Jouw gegevens (met uitzondering van de gegevens die onderdeel zijn van je profiel voor de dienstverlening van POPPING Proposals) worden door POPPING Proposals zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. 


 

Jouw gegevens kunnen zonder je uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door POPPING Proposals worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten en (direct) marketingdiensten. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van POPPING Proposals voor de in deze verklaring genoemde doeleinden. Daarnaast is het mogelijk dat POPPING Proposals op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als een door jou geplaatste uiting of handeling op ons platform onrechtmatig is tegenover die derde. POPPING Proposals zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is. 


 

GEGEVENSVERWERKING DOOR DERDEN 

 Via de websites van POPPING Proposals kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van jou verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites van POPPING Proposals (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een website, indien van toepassing, gebruik maken van diensten van onze partners, of terecht komen op de site van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen. 


 

 HOE LANG BEWAART POPPING PROPOSALS JOUW GEGEVENS? 


 

POPPING Proposals bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.  


 

RECHTEN ALS BETROKKENEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING 


 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wanneer wij persoonsgegevens van jou (als betrokkene) verwerken, heb je de volgende rechten jegens POPPING Proposals als verwerkingsverantwoordelijke: 

a) Recht op inzage: het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. 

b) Recht op rectificatie: het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen. 

c) Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken, uiteraard voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. 

d) Recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen, binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren. 

e) Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen. 

f) Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door ons gebaseerd is op de behartiging van een gerechtvaardigd belang. 

g) Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in geval van een verwerking op basis van toestemming. 


 

Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat je vindt dat wij onrechtmatig gegevens van je verwerken. Wij stellen het op prijs als je, voordat je die stap zet, eerst contact met ons opneemt om te zien of we jouw klacht in onderling overleg kunnen oplossen. 

 

TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN 

Onze privacy policy is van toepassing op alle diensten en websites van POPPING Proposals. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: 

POPPING Proposals 

Troelstralaan 381

1067 MX Amsterdam 

Telefoon: +31 (0) 6 106 96 231 

Contact: sofie@poppingproposals.com